Trần Văn Khánhtrưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ tại công ty dịch vụ bảo vệ Vin Security, đồng thời là Author cho website https://vinsecurity.vn, Ông Trần Văn Khánh cung cấp cho người đọc về những thông tin hữu ích về dịch vụ bảo vệ, an ninh và xã hội. Tất cả những thông tin trên đều được Ông Trần Văn Khánh đúc kết thông qua kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh của mình. 

Author Trần Văn Khánh Vin Security

Tốt nghiệp thủ khoa Trường sĩ quan Đặc Công và có gần 10 năm hoạt động trong môi trường Đặc Công, hơn ai hết, ông Trần Văn Khánh được trang bị và huấn luyện đặc biệt theo quy chuẩn quân đội. Đồng thời tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng và phát triển các lực lượng Đặc công theo hướng tinh – gọn – chất lượng cao. Ở cương vị là mũi trưởng, ông còn quản lý các trung đội theo sự phân công trực tiếp từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những thế mạnh nêu trên, khi ông tham gia vào công ty dịch vụ bảo vệ Vin Security, đã nắm chức trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ. Ở vai trò quan trọng này, ông chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung về hoạt động bảo đảm An ninh tại các mục tiêu. Đảm bảo tổ chức, đào tạo, quản lý, xây dựng hồ sơ, giáo án, cung ứng nguồn nhân lực nhân viên bảo vệ phù hợp những yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, ông luôn tích cực tham mưu cho ban giám đốc để cải tiến, nâng cấp quy trình đào tạo nghiệp vụ, huấn luyện các nhân viên bảo vệ. Từ đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ ngày một tốt hơn. Xứng đáng là top công ty bảo vệ tốt nhất hiện nay.

Tiểu sử

Kinh nghiệm

Chứng nhận, chứng chỉ